Whatsapp
Whatsapp

Beroepsaansprakelijkheidverzekering

Seperator

Uw risico's

 

Aansprakelijkheid is een van de eerste risico's waar ondernemers aan denken. U kunt aansprakelijk gesteld worden voor schade en kosten die u of uw werknemers veroorzaken bij de uitvoering van werkzaamheden of het maken van beroepsfouten. De gevolgen kunnen variëren van een verkeerd advies tot (ernstige) letselschade.

 

Mogelijke oplossing

Een zakelijke bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade als u of een werknemer aan een ander schade toebrengt en u hiervoor als ondernemer aansprakelijk bent. Als u een adviserend bedrijf heeft, kan het voorkomen dat u een beroepsfout maakt, bijvoorbeeld een vergissing of een onjuist advies. Uw opdrachtgever kan hierdoor voor kosten komen te staan waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. Een beroepsaansprakelijkheids-verzekering dekt het risico van deze vermogensschade en extra kosten voor uw bedrijf. De verzekering beroepsaansprakelijkheid is uitstekend geschikt voor zelfstandigen en de ZZP-er.

 

Inlooprisico

Als u een bestaand bedrijf heeft en u sluit een nieuwe aansprakelijkheidsverzekering af, dan is het belangrijk te weten dat schadegevallen waarvan de oorzaak ligt vóór de ingangsdatum van de verzekering, maar die zich voordoen tijdens de looptijd ervan, in beginsel niet gedekt zijn. Toch kan dit zogenaamde inlooprisico in bepaalde gevallen worden meeverzekerd.

Wat is verzekerd?

 

Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Overal in de wereld. Behalve Amerika en Canada.

 • Schade aan personen.

 • Schade aan losse spullen, onroerend goed en dieren.

Werkgeversaansprakelijkheid

 • Verwonding, ziekte of overlijden van een medewerker.

 • Schade aan spullen van een medewerker.

 • Schade aan losse spullen, onroerend goed en dieren.

 

Wat is niet verzekerd?

Bedrijfsaansprakelijkheid

 • Schade aan uzelf of uw bedrijf.

 • Schade of kosten die u maakt om uw dienst of product opnieuw te leveren.

 • Schade door een (lucht)vaartuig of motorvoertuig.

 • Schade door asbest.

 • Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent als werkgever of opdrachtgever.

 • Schade waarvoor u niet aansprakelijk bent als ondernemer.

 • Milieuschade die langzaam ontstaat.

 • Milieuschade op uw bedrijfslocatie.

 • Kosten of maatregelen die u neemt om plotselinge schade te voorkomen.

Bereken hieronder uw premie:


Verzekeren bij Adviespolis

 • Advies en bemiddeling voor al uw schadeverzekeringen
 • Alle mogelijke ondersteuning bij eventuele schadegebeurtenissen
 • Deskundige medewerkers die u graag helpen
 • U kunt kiezen: u doet het zelf of wij doen het voor u
 • Onze opzegservice maakt overstappen naar Adviespolis heel gemakkelijk

Bent u DGA of ZZP'er en heeft u vragen over uw polissen? Of wilt u graag een afspraak maken voor een vrijblijvend advies gesprek?

“ Bij ons bent u altijd welkom voor een goed gesprek”.

MorgenInternet